Когато търсим самопознание или искаме да се справим със следните проблеми, независимо дали те са ни съпътствали дълго време

Прочети повече

Стресът е състояние, което изтощава нашия организъм и е резултат от необходимостта непрекъснато да се адаптираме към продължителните изменения

Прочети повече

Какво представлява синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието? В превод добилото популярност в Европа и САЩ съкращение ADHD (Attention

Прочети повече

Агресивността е поведение, насочено към причиняване на определена вреда на друга личност. Това поведение предполага негативно отношение, болка, унижение,

Прочети повече