Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

Какво представлява синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието? В превод добилото популярност в Европа и САЩ съкращение ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) означава Синдром на хиперактивност с дефицит

Read More