Кога да потърсим психотерапевт?

Когато търсим самопознание или искаме да се справим със следните проблеми, независимо дали те са ни съпътствали дълго време или са се появили неочаквано  Депресия и тревожност; Усещане за

Read More

Стрес и начини за справяне с него

Стресът е състояние, което изтощава нашия организъм и е резултат от необходимостта непрекъснато да се адаптираме към продължителните изменения на средата, в която живеем. Позитивната страна на стреса

Read More

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

Какво представлява синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието? В превод добилото популярност в Европа и САЩ съкращение ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) означава Синдром на хиперактивност с дефицит

Read More

Защо децата стават агресивни и начини за справяне

Агресивността е поведение, насочено към причиняване на определена вреда на друга личност. Това поведение предполага негативно отношение, болка, унижение, обида... (съзнателно намерение за причиняване на зло). Наличието на

Read More